VNOS REZULTATOV – TEKMOVANJA

1. Prijava
Prijavite se s klikom na “gumb LOGIN” zgoraj desno. Vpišete e-mail naslov vašega uporabniškega računa in geslo, ter kliknite na “zelen gumb LOGIN“.
Po uspešni prijavi v sistem s v orodni vrstici pojavi slika in ime vašega uporabniškega računa.

2. Poiščite tekmovanje
Tekmovanje poiščete s pomočjo iskalnika na povezavi TUKAJ. Tekmovanja so dodeljena v različne skupine, v rubriki “Next events” pa so našteta naslednja, ki potekajo ali bodo potekala v kratkem.
Če vašega tekmovanja ni v rubriki “Next events” ga poiščite s pomočjo iskalnega polja “Search for event”, ter ga izberite s klikom nanj.

3. Rezultati
Po izbiri tekmovanja se izpišejo informacije o tekmovanju. Kliknite na zavihek “Results“. Tukaj so zbrani vsi rezultati tekmovanja. Izberite squad (termin) v katerega želite vpisati rezultate. Rezultate za posamezno igro vpišete v polja ob igralčevem imenu.

Po vnosu rezultatov obvezno kliknite na zelen gumb “SAVE RESULTS” v rdečem polju, saj se rezultati v bazo sistema vpišejo šele ob kliku na gumb!