SIGN UP

Mladinska liga

Mladinska liga Bowling Event - Mladinska liga 2019-07-01 2019-09-15 Bowling sport competition - Mladinska liga

First day: Monday, 01.07.2019

Last day: Sunday, 15.09.2019

Game format:

PRAVILA MLADINSKE BOWLING LIGE ZA SEZONO 2018/2019

1) Mladinska liga je liga posameznikov.

2) Igra se v bowling centrih, ki so včlanjeni v BZS in v katerih imajo domicil klubi, ki prijavijo posamezne igralce.

3) V sezoni 2018/2019 bo odigranih 8 kol in sicer:
Kolo DATUM Center


4) Komisar lige prijavi število posameznikov centru, kjer bo organizirano kolo.

5) Pravico sodelovanja imajo vsi registrirani igralci in igralke kategorije M v BZS, ki v sezoni 2018/19 od 1.9.2018 do 31.8.209 ne dopolnijo 22 let. Pravilo velja za obe starostni kategoriji.

6) Igralke in igralci bodo tekmovali v dveh kategorijah, kot sledi:
a) v prvi kategoriji igrajo mladinci/ke do 21,99 let
b) v drugi kategoriji mladinci/ke do 14,99 let.

7) Če igralke/igralci v prestopnem roku med potekom sezone zamenjajo klub, se jim točke prenesejo v novi klub in tako sodelujejo v razvrstitvi posameznic in posameznikov.

Prizes:

14) Priznanja:
a) Posameznice: medalje za prve tri (za vsako starostno skupino, če nastopajo vsaj 4 mladinke) in pokal za zmagovalko skupine
b) Posamezniki: medalje za prve tri (za vsako starostno skupino, če nastopajo vsaj 4 mladinci) in pokal za zmagovalca skupine

Prize fund: fixed

Prize tax: No

8) Klubi so dolžni v treh dneh po prejemu obvestila o naslednjem kolu, potrditi ali opravičiti svojo prisotnost komisarju mladinske lige. V primeru, da klubi ne bodo potrdili ali opravičili svoje prisotnosti, bo komisar lige to sporočila disciplinskemu razsodišču, ki bo ustrezno ukrepalo. Opravičljivost razloga izostanka bo presojalo disciplinsko razsodišče (šola, bolezen, poškodbe... so opravičljivi razlogi za izostanek).

9) Razvrščanje
Za končno razvrstitev je potrebno odigrati vsaj 6 kol. Posebej se točkuje mladinke, posebej mladince, ne glede na kategorijo. Prvi kriterij za razvrščanje je glede na število doseženih točk, drugi kriterij glede na povprečje odigranih iger.

10) Način igranja:
6 iger za posameznico/posameznika, menjava stez po vsaki odigrani igri za najmanj 2 stezi in največ 6 stez v levo oziroma v desno.

11) Točkovanje:
Vsako kolo se točkuje, uvrstitev posameznic in posameznikov glede na število podrtih kegljev.
POSAMEZNO POSAMEZNO
Mesto Točke Mesto Točke
1. 15t 6. 5t
2. 12t 7. 4t
3. 10t 8. 3t
4. 8t 9. 2t
5. 6t 10. 1t

V primeru izenačenega rezultata v posameznem kolu, je boljša posameznica/posameznik, ki ima boljšo zadnjo igro.

12) Čas igranja ob sobotah ali nedeljah: začetek prvega termina med 09.00 in 10.00, začetek drugega termina med 12.00 in 13.00. Število igralnih terminov se določi za vsako kolo posebej glede na število prijavljenih posameznikov.

13) Vodenje kol in rezultatov: Komisar skrbi za organizacijo posameznih kol, za prijave in vse rezultate.

Zapisala: Robi Godnič, TTK in UO Ljubljana, 27.08.2018

Gateway Arch

Length: 42 ft
Ratio: 6.58

Pattern by: TTK Slovenije.

Slovenska mladinska bowling liga 2018/19

Contact:
Urša Dobravec
041 691 575

aut@siol.com

Visit web page